Cách xây dựng cụm Raspberry Pi 32 lõi từ Scratchtừ tác giả@alejandroduarte
12,837 lượt đọc

Cách xây dựng cụm Raspberry Pi 32 lõi từ Scratch

2022/07/18
9m
từ tác giả @alejandroduarte 12,837 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Raspberry Pi là một bo mạch máy tính mini mà bạn có thể kết nối màn hình, chuột, bàn phím và cài đặt hệ điều hành dựa trên Linux với GUI. Bạn có thể sử dụng nó ở chế độ "không đầu" không có GUI và chạy, ví dụ: máy chủ cơ sở dữ liệu. Một cụm như thế này là một cách tuyệt vời để thử nghiệm với các hệ thống phân tán. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một cụm Raspberry Pi với: 8 nút với 32 lõi, 64 GB RAM và 2TB dung lượng lưu trữ.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách xây dựng cụm Raspberry Pi 32 lõi từ Scratch
Alejandro Duarte HackerNoon profile picture

@alejandroduarte

Alejandro Duarte

Software Engineer - Published Author - Developer Advocate at MariaDB Corporation

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!