paint-brush
Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mậttừ tác giả@pragativerma
972 lượt đọc
972 lượt đọc

Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mật

từ tác giả Pragati Verma1m2022/05/25
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

các chứng chỉ để hoạt động, nhưng việc lưu trữ và truy cập các tài nguyên này có thể khiến các nhà phát triển dễ bị rủi ro bảo mật. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những thách thức của quản lý bí mật cũng như một số phương pháp hay nhất để quản lý, lưu trữ và đọc bí mật trong các ứng dụng web. Bí mật là gì? Bí mật là thông tin xác thực kỹ thuật số được sử dụng để xác thực và ủy quyền. Họ quản lý các quyền truy cập ở cả cấp độ con người với ứng dụng và ứng dụng với ứng dụng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mật
Pragati Verma HackerNoon profile picture


Các ứng dụng web thường yêu cầu các bí mật như khóa API, mật khẩu và chứng chỉ riêng để hoạt động, nhưng việc lưu trữ và truy cập các tài nguyên này có thể khiến các nhà phát triển dễ gặp rủi ro bảo mật.


Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những thách thức của quản lý bí mật cũng như một số phương pháp hay nhất để quản lý, lưu trữ và đọc bí mật trong các ứng dụng web.


Bí mật là gì?

Bí mật là thông tin xác thực kỹ thuật số được sử dụng để xác thực và ủy quyền. Họ quản lý các quyền truy cập ở cả cấp độ con người với ứng dụng và ứng dụng đối với ứng dụng.


Các loại bí mật phổ biến bao gồm:


 • Mật khẩu được tạo tự động
 • Mật khẩu người dùng
 • Mật khẩu từ hệ thống đến hệ thống
 • Mật khẩu cơ sở dữ liệu
 • Mã thông báo ủy quyền
 • Khóa ứng dụng và API
 • Khóa mã hóa riêng tư
 • Khóa SSH
 • Chứng chỉ riêng (TLS, SSL)
 • Mật khẩu một lần


Bí mật cung cấp cho người dùng và ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu, hệ thống và dịch vụ nhạy cảm. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ bí mật an toàn trong quá trình vận chuyển và khi nghỉ ngơi.


Phương pháp thường xuyên nhất để lưu trữ bí mật là sử dụng tệp .env , thường được gọi là biến môi trường ; tuy nhiên, những tệp này có thể để lộ dữ liệu cho người dùng trái phép và việc quản lý tệp theo cách thủ công có thể dẫn đến lỗi.


Để biết thêm chi tiết về các rủi ro do tệp .env gây ra, hãy đọc tại đây .


Quản lý bí mật cung cấp một giải pháp thay thế an toàn hơn.


Quản lý Bí mật là gì?

Để hiểu về quản lý bí mật, trước tiên bạn cần biết vòng đời của bí mật.

Vòng đời bí mật

Một bí quyết lành mạnh nên tuân theo quy trình này:


 • Tạo / tạo: Bí mật được tạo thủ công bởi người dùng hoặc tự động theo yêu cầu. Mật khẩu thường tuân thủ một chính sách chi phối việc tạo và sử dụng mật khẩu.


 • Xoay vòng: Khi một bí mật được sử dụng, nó phải được thay đổi thường xuyên, được tạo tự động hoặc thông qua lời nhắc tạo thủ công. Nếu một bí mật đã cũ hoặc hết hạn, quyền truy cập sẽ bị chặn cho đến khi bí mật được thay đổi.


 • Thu hồi: Khi bí mật không còn cần thiết hoặc không muốn nữa — ví dụ: khi một nhân viên rời khỏi công ty hoặc khi phát hiện hoạt động đáng ngờ — nó bị xóa khỏi người dùng hoặc chương trình, chặn hiệu quả quyền truy cập vào tài nguyên. Cắt bỏ những bí mật không cần thiết, hết hạn, vi phạm hoặc yếu là một bước quan trọng trong việc duy trì vệ sinh bí mật tuyệt vời.


Quản lý bí mật là quá trình quản lý một cách an toàn và hiệu quả việc sản xuất, luân chuyển, thu hồi và lưu trữ thông tin xác thực trong suốt vòng đời bí mật. Hãy coi nó như một phiên bản cải tiến của quản lý mật khẩu. Mặc dù phạm vi của thông tin đăng nhập được quản lý ngày càng mở rộng, mục đích vẫn như cũ: bảo vệ các tài sản quan trọng khỏi bị truy cập không mong muốn.


Tại sao Quản lý Bí mật lại Quan trọng?

Quản lý bí mật làm giảm hoặc loại bỏ sự tham gia của người dùng vào việc quản lý các bí mật để hạn chế các điểm có thể xảy ra lỗi.


Nói chung, nó góp phần bảo mật ở ba cấp độ:


 • Bảo mật cơ sở hạ tầng ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản người dùng và ứng dụng, thiết bị và các phần tử mạng khác.


 • Bảo mật dịch vụ đám mây hạn chế và quản lý quyền truy cập vào các tài khoản đám mây và các dịch vụ quan trọng dựa trên đám mây.


 • Bảo mật dữ liệu ngăn chặn sự xâm phạm dữ liệu trên các hệ thống quan trọng, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên khác.


Tuy nhiên, việc triển khai quản lý bí mật có nghĩa là tích hợp các biện pháp bảo mật vào các cấp độ dễ bị tấn công nhất của cơ sở hạ tầng của tổ chức — đám mây, mã, dữ liệu và thiết bị — có thể khó khăn.


Những thách thức đối với quản lý bí mật

Một số rủi ro phổ biến đối với quản lý bí mật bao gồm:


 • Khả năng hiển thị và nhận thức không đầy đủ: Đây là một lỗ hổng cụ thể trong các mô hình phi tập trung, trong đó quản trị viên, nhà phát triển và các thành viên khác trong nhóm giữ bí mật của riêng họ, nếu có. Việc giám sát ở đây có nghĩa là chắc chắn có những lỗ hổng bảo mật cũng như các thách thức kiểm toán.


 • Thông tin đăng nhập được mã hóa cứng / nhúng: Các ứng dụng và thiết bị IoT được cung cấp và triển khai với thông tin đăng nhập mặc định, được mã hóa cứng, dễ bẻ khóa bằng cách sử dụng các công cụ quét và phỏng đoán đơn giản hoặc các cuộc tấn công kiểu từ điển.


 • Thông tin đăng nhập đặc quyền và đám mây: Bảng điều khiển dành cho quản trị viên đám mây và ảo hóa (chẳng hạn như bảng điều khiển được cung cấp bởi AWS hoặc Office 365) cấp cho người dùng các đặc quyền siêu người dùng rộng rãi, cho phép họ ngay lập tức quay lên và quay xuống các máy ảo và ứng dụng ở quy mô lớn. Mỗi máy ảo này có bộ đặc quyền và bí mật riêng phải được kiểm soát.


 • Công cụ DevOps: Các nhóm DevOps thường sử dụng nhiều công cụ và công nghệ để điều phối, quản lý cấu hình và các mục đích khác (ví dụ: bộ chứa Chef, Puppet, Ansible, Salt và Docker), dựa vào tự động hóa và các tập lệnh khác yêu cầu bí mật để hoạt động.


 • Tài khoản của nhà cung cấp bên thứ ba / giải pháp truy cập từ xa: Rất khó để đảm bảo rằng ủy quyền được cung cấp thông qua truy cập từ xa hoặc cho bên thứ ba được sử dụng một cách thích hợp.


 • Các quy trình quản lý bí mật thủ công: Các kỹ thuật quản lý bí mật thủ công hơn có nghĩa là nguy cơ cao hơn về các lỗi và sai sót bảo mật.


Tuy nhiên, có các giải pháp và phương pháp hay nhất để giải quyết những vấn đề này và giữ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm của bạn.


Các phương pháp hay nhất để quản lý bí mật

Có một số phương pháp bạn có thể sử dụng để cung cấp một cách an toàn và bảo mật cho người dùng và ứng dụng của bạn để truy xuất những gì họ cần để truy cập hệ thống.


Đây là những gì bạn cần làm để xây dựng một hệ thống quản lý bí mật hiệu quả trong tổ chức của bạn.


Truy cập / Kiểm soát tập trung

Đầu tiên, bạn cần tập trung các bí mật của mình. Nhiều dự án lưu trữ bí mật trong các hệ thống kiểm soát phiên bản như GitHub, Bitbucket và GitLab.


Tập trung dữ liệu của bạn giúp bạn dễ dàng kiểm soát ai có thể truy cập bí mật và vào thời điểm nào.


Để tập trung các bí mật, bạn có thể lưu chúng trong cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng Trình quản lý bí mật.


Đọc thêm về Người quản lý bí mật tại đây .


Tạo chính sách quản lý bí mật

Một chính sách quản lý bí mật thống nhất phải đưa ra các nguyên tắc nghiêm ngặt về cấu trúc của bí mật (độ dài tối thiểu, độ phức tạp, cách sử dụng các ký tự đặc biệt, mật khẩu bị cấm, sử dụng lại và thời hạn) đồng thời cấm sử dụng các bí mật mặc định hoặc được mã hóa cứng.


Một số tính năng cơ bản nên được bao gồm trong chính sách này:


 • Hạn chế sử dụng các bí mật được mã hóa cứng và mật khẩu mặc định.
 • Đặt ràng buộc định dạng mật khẩu nghiêm ngặt.
 • Trong các trường hợp cụ thể, hãy chỉ định việc thu hồi bí mật được yêu cầu.
 • Đặt thời hạn luân chuyển bí mật bắt buộc.


Tự động hóa các quy trình quản lý bí mật

Khi các hành động không được tự động hóa, bạn có nguy cơ bị thiệt hại do lỗi của con người. Cố gắng dựa vào công nghệ thay vì con người để phát triển, quản lý, phổ biến và duy trì bí mật cũng như xóa bất kỳ bí mật được mã hóa cứng hoặc nhúng nào.


Sử dụng các quyền chi tiết có thể bị thu hồi

Cung cấp thông tin đăng nhập tạm thời cho các cá nhân hoặc thực thể duy nhất ở cấp độ chi tiết, còn được gọi là bí mật động , để trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào, thông tin đăng nhập bị ảnh hưởng có thể bị thu hồi mà không ảnh hưởng đến toàn bộ cơ sở hạ tầng phát triển.


Ít nhất, các bộ thông tin xác thực khác nhau nên được tạo cho các hệ thống hoặc nhóm sản xuất khác nhau, lý tưởng cho từng môi trường.


Mã hóa bí mật mọi lúc

Các bí mật phải được mã hóa khi chuyển tiếp và ở trạng thái nghỉ để đảm bảo an ninh tối đa trong mạng.


Các khóa mã hóa của bạn nên được hợp nhất trong giải pháp quản lý bí mật, cho phép bạn thiết lập quyền kiểm soát thích hợp đối với những người có quyền truy cập vào các khóa đó.


Kiểm tra phiên đặc quyền

Để cải thiện khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình, hãy sử dụng giám sát phiên đặc quyền để ghi nhật ký, kiểm tra và giám sát tất cả các phiên đặc quyền cho tài khoản, người dùng, tập lệnh và các công cụ tự động hóa.


Chụp các tổ hợp phím và màn hình cũng là một tùy chọn, cho phép xem và phát lại trực tiếp.


Một số giải pháp quản lý phiên đặc quyền kinh doanh cũng cho phép các nhóm CNTT phát hiện hành vi đáng ngờ của phiên đang diễn ra và tạm dừng, khóa hoặc chấm dứt phiên cho đến khi hoạt động có thể được điều tra kỹ lưỡng.


Giữ dữ liệu riêng biệt

Tận dụng tính chất phân tán của các mạng ngày nay. Giữ bí mật và dữ liệu nhạy cảm riêng biệt thay vì tập trung chúng ở cùng một vị trí. Điều này giúp việc sử dụng và cập nhật các bí mật trong cơ sở hạ tầng phát triển trở nên dễ dàng hơn.


Sự kết luận

Quản lý bí mật là rất quan trọng để bảo vệ an ninh mạng của một tổ chức. Tổ chức của bạn nên phát triển một chiến lược quản lý bí mật cốt lõi xác định các quy tắc và quy trình thống nhất cho tất cả các giai đoạn trong vòng đời của bí mật để quản lý bí mật một cách an toàn và hiệu quả.