HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mậttừ tác giả@pragativerma
789 lượt đọc

Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mật

2022/05/25
1m
từ tác giả @pragativerma 789 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

các chứng chỉ để hoạt động, nhưng việc lưu trữ và truy cập các tài nguyên này có thể khiến các nhà phát triển dễ bị rủi ro bảo mật. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những thách thức của quản lý bí mật cũng như một số phương pháp hay nhất để quản lý, lưu trữ và đọc bí mật trong các ứng dụng web. Bí mật là gì? Bí mật là thông tin xác thực kỹ thuật số được sử dụng để xác thực và ủy quyền. Họ quản lý các quyền truy cập ở cả cấp độ con người với ứng dụng và ứng dụng với ứng dụng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Khám phá một số phương pháp hay nhất để quản lý bí mật
Pragati Verma HackerNoon profile picture

@pragativerma

Pragati Verma

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!