Cuộc thi Viết trên Web3 2022: Kết quả Vòng Chung kết được công bố!từ tác giả@hackernooncontests
416 lượt đọc

Cuộc thi Viết trên Web3 2022: Kết quả Vòng Chung kết được công bố!

2022/09/26
3m
từ tác giả @hackernooncontests 416 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Với 29% phiếu bầu, Millennials Need Decentralized Social Media - Here's Why của @amira đã giành được vị trí đầu tiên! Với 21% phiếu bầu, Cá voi vô cực bí ẩn Axie giữ 22 tỷ Smooth Love Potion (SLP) của @michaelbenko đã giành được vị trí thứ hai và 260 Token tháng 10! Định nghĩa Metaverse với Charles Đọc: Trải nghiệm Internet mới do game thủ xây dựng bởi @btcread đã giành vị trí thứ ba với 11% tổng số phiếu bầu!

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cuộc thi Viết trên Web3 2022: Kết quả Vòng Chung kết được công bố!
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates  HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates

Official account for all the writing contests powered by Hacker Noon.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!