Kẻ thù vô hình của sự thất bại trong phối hợptừ tác giả@futuristiclawyer
2,802 lượt đọc

Kẻ thù vô hình của sự thất bại trong phối hợp

2022/10/24
7m
từ tác giả @futuristiclawyer 2,802 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

MolochDAO đã giới thiệu ý tưởng về “Moloch’s” trong thị trường gấu ETH 2018-2019. Moloch là hình ảnh của sự thất bại trong phối hợp, mà con người đã phải vật lộn trong nhiều thế kỷ và cần phải vượt qua để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của loài người chúng ta. Moloch meme chưa bao giờ trở nên phổ biến hoặc được chú ý ngoài Twitter tiền điện tử hoặc một vài phòng phản hồi. Tôi nghĩ ý tưởng này cụ thể hóa những vấn đề khá trừu tượng mà DAOs và phong trào Web 3 đang nỗ lực giải quyết.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Kẻ thù vô hình của sự thất bại trong phối hợp
Futuristic Lawyer HackerNoon profile picture

@futuristiclawyer

Futuristic Lawyer

Legal background, interested in business and tech. www.futuristiclawyer.substack.com

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!