HackerNoon - Phân tích trải nghiệm người dùng: Phần 2từ tác giả@gedyflowers

HackerNoon - Phân tích trải nghiệm người dùng: Phần 2

2023/10/31
12m
từ tác giả @gedyflowers
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đánh giá Trải nghiệm người dùng của HackerNoon dưới góc độ của người đọc và người viết. Cách duyệt và viết trên trang web. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa ra phân tích về tính thẩm mỹ và thiết kế của HackerNoon.
featured image - HackerNoon - Phân tích trải nghiệm người dùng: Phần 2
Tuan Anh Vu HackerNoon profile picture

@gedyflowers

Tuan Anh Vu

MCR fan and (still) a student 💁🏻‍♂️ HackerNoon Marketing and Editorial Assistant 💚 I do music shows sometimes


Credibility

react to story with heart
Tuan Anh Vu HackerNoon profile picture
by Tuan Anh Vu @gedyflowers.MCR fan and (still) a student 💁🏻‍♂️ HackerNoon Marketing and Editorial Assistant 💚 I do music shows sometimes
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!