Hướng dẫn về cách xây dựng RAG của riêng bạn và cách chạy nó cục bộ: Langchain + Ollama + Streamlittừ tác giả@vndee
3,036 lượt đọc

Hướng dẫn về cách xây dựng RAG của riêng bạn và cách chạy nó cục bộ: Langchain + Ollama + Streamlit

2023/12/15
8m
từ tác giả @vndee 3,036 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Để làm quen với RAG, tôi khuyên bạn nên xem qua các bài viết này. Tuy nhiên, bài đăng này sẽ bỏ qua những điều cơ bản và hướng dẫn bạn trực tiếp cách xây dựng ứng dụng RAG của riêng bạn có thể chạy cục bộ trên máy tính xách tay của bạn mà không phải lo lắng về quyền riêng tư dữ liệu và chi phí mã thông báo. Chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng tương tự như ChatPDF nhưng đơn giản hơn. Nơi người dùng có thể tải lên tài liệu PDF và đặt câu hỏi thông qua giao diện người dùng đơn giản. Kho công nghệ của chúng tôi cực kỳ dễ dàng với Langchain, Ollama và Streamlit.
featured image - Hướng dẫn về cách xây dựng RAG của riêng bạn và cách chạy nó cục bộ: Langchain + Ollama + Streamlit
Duy Huynh HackerNoon profile picture

@vndee

Duy Huynh

Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.

react to story with heart
Duy Huynh HackerNoon profile picture
by Duy Huynh @vndee.Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!