Hình người Optimus của Tesla và Tương lai của AI Sentienttừ tác giả@devinpartida
1,074 lượt đọc

Hình người Optimus của Tesla và Tương lai của AI Sentient

2022/10/05
3m
từ tác giả @devinpartida 1,074 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk tiết lộ rằng công ty đang phát triển một robot hình người AI tiên tiến. Elon Musk có một mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra Tesla Bots tự cung tự cấp, có thể được sử dụng để giúp con người hoàn thành nhiệm vụ hoặc thậm chí hỗ trợ nhân công trong các nhà máy ô tô Tesla. Không rõ liệu robot mới được giới thiệu sẽ trở thành bán hữu tính hay hoàn toàn có tri giác trong tương lai. Rất có thể robot hình người được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành hiện thực, nhưng không phải trong ít nhất một hoặc hai thập kỷ nữa. Robot mới của Tesla, còn được gọi là Optimus, được coi là một robot phát triển thô.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Hình người Optimus của Tesla và Tương lai của AI Sentient
Devin Partida HackerNoon profile picture

@devinpartida

Devin Partida

Devin is the Editor-in-Chief of ReHack. She covers cybersecurity, business technology and more.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!