Giải thích về Blockchain với Giám đốc điều hành Axelar, Sergey Gorbunovtừ tác giả@jackboreham
543 lượt đọc

Giải thích về Blockchain với Giám đốc điều hành Axelar, Sergey Gorbunov

2022/06/04
7m
từ tác giả @jackboreham 543 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sergey Gorbunov là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Axelar, một mạng lưới blockchain phi tập trung. Axelar là một mạng phi tập trung được xây dựng dựa trên khả năng tương tác. Ngoài vai trò là một trợ lý giáo sư, ông còn nằm trong nhóm sáng lập của web 3 khổng lồ Algorand. Ông nhận bằng Tiến sĩ. từ MIT, nơi ông là Tiến sĩ Microsoft. đồng nghiệp. Ông là đồng tác giả của nhiều giao thức, tiêu chuẩn và hệ thống mật mã. Chúng tôi đã trò chuyện với Sergey về mạng blockchain của anh ấy, nền tảng của anh ấy và những điều cơ bản về blockchain.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Giải thích về Blockchain với Giám đốc điều hành Axelar, Sergey Gorbunov
Jack Boreham HackerNoon profile picture

@jackboreham

Jack Boreham

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!