HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Giải thích cảnh báo "Kết nối không riêng tư"từ tác giả@TheMarkup
1,616 lượt đọc

Giải thích cảnh báo "Kết nối không riêng tư"

2022/10/02
5m
từ tác giả @TheMarkup 1,616 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Rất có thể tại một thời điểm nào đó trong quá trình truy cập internet, bạn đã tình cờ nhận được một cảnh báo có nội dung như “Kết nối của bạn không riêng tư. Những kẻ tấn công có thể đang cố đánh cắp thông tin của bạn ”. Trang này thường cung cấp cho bạn một tùy chọn để tiếp tục truy cập trang web. Nhưng bạn có nên không? Mỗi lần bạn truy cập một trang web, trình duyệt web của bạn sẽ kiểm tra sự tồn tại của một trong hai chứng chỉ kỹ thuật số: chứng chỉ Bảo mật lớp truyền tải (TLS) hoặc chứng chỉ Lớp cổng bảo mật (SSL).
featured image - Giải thích cảnh báo "Kết nối không riêng tư"
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!