Gall3ry cải tiến trải nghiệm người dùng Web3 bằng công nghệ hàng đầu: Nội dung trên chuỗitừ tác giả@gall3ry
301 lượt đọc

Gall3ry cải tiến trải nghiệm người dùng Web3 bằng công nghệ hàng đầu: Nội dung trên chuỗi

2024/01/18
3m
từ tác giả @gall3ry 301 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Platfarm Inc. đã chứng tỏ chuyên môn của mình trong lĩnh vực giao tiếp bằng hình ảnh thông qua sự thành công của Mojitok, thương hiệu dịch vụ Web2 với hơn 40 triệu MAU, hiện đã gia nhập Web3 với Gall3ry. Gall3ry nhằm mục đích nâng cao giá trị cảm xúc khi nắm giữ NFT và cung cấp cho người dùng quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số của họ. Người dùng có thể tạo hồ sơ Web3 hấp dẫn trực quan, theo dõi thời gian nắm giữ NFT và hiển thị thành tích NFT của họ.
featured image - Gall3ry cải tiến trải nghiệm người dùng Web3 bằng công nghệ hàng đầu: Nội dung trên chuỗi
Gall3ry HackerNoon profile picture

@gall3ry

Gall3ry

Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects


Credibility

react to story with heart
Gall3ry HackerNoon profile picture
by Gall3ry @gall3ry.Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!