HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cuộc thi viết trên Linux của Linode và HackerNoontừ tác giả@hackernooncontests
46,549 lượt đọc

Cuộc thi viết trên Linux của Linode và HackerNoon

2022/05/30
1m
từ tác giả @hackernooncontests 46,549 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Đây là cuộc thi dành cho tất cả những người yêu thích Linux - Linode & HackerNoon rất vui mừng được tổ chức Cuộc thi Viết về Linux! Đây là cơ hội để bạn giành được tiền từ tổng giải thưởng hàng tháng khổng lồ 3.000 đô la! Đó có thể là bất kỳ câu chuyện nào trên hệ điều hành #linux. Đó có thể là ý kiến của bạn, một cuộc phỏng vấn chuyên gia hoặc một hướng dẫn - bất cứ thứ gì liên quan đến Linux.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cuộc thi viết trên Linux của Linode và HackerNoon
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates  HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!