Chuyến đi của một người sáng lập một mìnhtừ tác giả@padenfool
1,071 lượt đọc

Chuyến đi của một người sáng lập một mình

2022/05/05
1m
từ tác giả @padenfool 1,071 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Lần đầu tiên tôi định làm việc tại một công ty khởi nghiệp, tôi vẫn còn đang học đại học, từ nhà bố mẹ đi làm để tiết kiệm cho khoản vay sinh viên. Chuyến đi của một người sáng lập một mình là một cuộc phiêu lưu mà tôi chưa từng có hoặc có khả năng sẽ lặp lại. Để một mình thực hiện hành trình đưa tác phẩm của bạn ra thế giới, bạn phải sẵn sàng xác định những thất bại của mình để đối mặt với làn sóng không ngừng của sự bất lực và thất bại ngu ngốc. Để theo đuổi ước mơ của bạn, hoặc chặt đầu chúng vì sự thoải mái.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Chuyến đi của một người sáng lập một mình
Alex Paden HackerNoon profile picture

@padenfool

Alex Paden

All my TL;DR is AI generated

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!