Chơi game giữa các thế hệ—Một nghiên cứu so sánhtừ tác giả@beatboyninja
1,776 lượt đọc

Chơi game giữa các thế hệ—Một nghiên cứu so sánh

2023/12/18
7m
từ tác giả @beatboyninja 1,776 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chơi game đã phát triển thành một hiện tượng văn hóa, thu hút người chơi qua nhiều thế hệ. Từ Baby Boomers đến Thế hệ Alpha, bối cảnh rất đa dạng, với các sở thích và mô hình tương tác độc đáo. Sự gia tăng của trò chơi đa nền tảng, thói quen chi tiêu trong trò chơi và sự kết hợp giữa trò chơi với các hoạt động xã hội đã vẽ nên một bức tranh sống động về cách trò chơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa kỹ thuật số của chúng ta, vượt qua các ranh giới truyền thống.
featured image - Chơi game giữa các thế hệ—Một nghiên cứu so sánh
Sergey Snegiev HackerNoon profile picture

@beatboyninja

Sergey Snegiev

Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.

react to story with heart
Sergey Snegiev HackerNoon profile picture
by Sergey Snegiev @beatboyninja.Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!