Cậu bé trắngtừ tác giả@cryptohayes
5,053 lượt đọc

Cậu bé trắng

2022/11/18
22m
từ tác giả @cryptohayes 5,053 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đây là một bài tiểu luận gồm hai phần về cách Sam Bankman-Fried, sử dụng những lợi thế bẩm sinh và trí tuệ xã hội vượt trội của mình, khiến mọi người nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc về tiền điện tử và là tương lai của cơ sở tài chính do phương Tây lãnh đạo. SBF đã chơi trò chơi ở cấp độ meta và giao dịch tiền tệ xã hội – đánh lừa cơ sở tài chính phương Tây cũng như ngành công nghiệp tiền điện tử trong quá trình này. Hệ sinh thái FTX / Alamada, mà sau này tôi sẽ gọi là Death Star, đã chơi cả hai chúng tôi. Vụ bê bối, bi kịch, và rất có thể là gian lận trắng trợn, đụng chạm đến rất nhiều vấn đề địa chính trị và chủng tộc của đế chế Hoa Kỳ (Pax Americana) đến nỗi tôi sẽ dành một số bài tiểu luận tiếp theo cho những điều tôi học được từ câu chuyện này. Tôi sẽ sử dụng thuật ngữ “da trắng” để chỉ những người gốc Châu Âu và “đen” để chỉ những người gốc Phi.
featured image - Cậu bé trắng
Arthur Hayes HackerNoon profile picture

@cryptohayes

Arthur Hayes

Arthur Hayes, Co-Founder of 100x


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!