Công nghệ đang giết chết sự sáng tạotừ tác giả@monnetbat
8,360 lượt đọc

Công nghệ đang giết chết sự sáng tạo

2022/08/12
3m
từ tác giả @monnetbat 8,360 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Công nghệ đang giết chết sự sáng tạo theo nghĩa là nó đang khiến việc sáng tạo trở nên khó khăn hơn. Điều này là do lượng thông tin và sự phân tâm có sẵn trên internet. Tác giả kết luận rằng ở một mức độ nào đó, công nghệ giết chết sự sáng tạo nhưng không chết. Tác giả nói rằng nó đang biến thành một cuộc thi giữa con người và máy móc, với một người đàn ông có lợi thế hơn nhờ khả năng sáng tạo của mình. Công nghệ là một thứ tuyệt vời đối với trẻ em, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng. Công nghệ đã hỗ trợ thay đổi cách thức chủ yếu đánh giá các ý tưởng sáng tạo của các chuyên gia.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Công nghệ đang giết chết sự sáng tạo
Baptiste Monnet HackerNoon profile picture

@monnetbat

Baptiste Monnet

Writer, columnist and growth advisor.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!