Cách xây dựng cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối với Seald và PubNubtừ tác giả@seald

Cách xây dựng cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối với Seald và PubNub

2023/09/20
16m
từ tác giả @seald
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xây dựng cuộc trò chuyện được mã hóa hai đầu bằng PubNub và Seald SDK. Nó nêu bật tầm quan trọng của mã hóa đầu cuối đối với quyền riêng tư và bảo mật, đồng thời giải thích lý do tại sao Seald.io lại được ưu tiên hơn mã hóa gốc của PubNub để quản lý khóa. Bài viết đề cập đến việc triển khai phòng trò chuyện một-một và nhóm, xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập theo thời gian thực bằng PubNub. Nó cũng phác thảo quá trình tích hợp Seald để mã hóa và giải mã mạnh mẽ các tin nhắn và tệp trong ứng dụng trò chuyện. Nhìn chung, nó cung cấp hướng dẫn toàn diện để tạo một ứng dụng trò chuyện an toàn.
featured image - Cách xây dựng cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối với Seald và PubNub
Seald HackerNoon profile picture

@seald

Seald

Seald helps developers integrate end-to-end encryption into their applications in minutes, not months.


Credibility

react to story with heart
Seald HackerNoon profile picture
by Seald @seald.Seald helps developers integrate end-to-end encryption into their applications in minutes, not months.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!