Cách tôi sản xuất và bán huy hiệu điện tử - Phần 1: Thiết kế và tạo mẫu bảngtừ tác giả@thip
428 lượt đọc

Cách tôi sản xuất và bán huy hiệu điện tử - Phần 1: Thiết kế và tạo mẫu bảng

2024/01/19
7m
từ tác giả @thip 428 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu với một cái gì đó đơn giản, một cái gì đó mà tôi có thể thử nghiệm không chỉ lĩnh vực lắp ráp PCB mà còn cả thương mại điện tử. Kế hoạch của tôi là nghĩ ra một mặt hàng nhỏ mà tôi có thể thiết kế và gửi đi sản xuất một cách thực tế trong vòng chưa đầy một ngày, sau đó hy vọng sẽ bán được một cách hợp lý dễ dàng trên một thị trường như Etsy. Tôi đã mong đợi khía cạnh thiết kế và sản xuất của mọi thứ sẽ là phần khó khăn và việc liệt kê sản phẩm trên Etsy sẽ trở nên dễ dàng, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, bạn sẽ thấy nếu tiếp tục đọc!
featured image - Cách tôi sản xuất và bán huy hiệu điện tử - Phần 1: Thiết kế và tạo mẫu bảng
David HackerNoon profile picture

@thip

David
react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!