HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách tính Rarity của NFTtừ tác giả@talktomaruf
12,813 lượt đọc

Cách tính Rarity của NFT

2022/05/25
5m
từ tác giả @talktomaruf 12,813 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

NFT đã trở thành các dự án được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực blockchain. Với hơn 10,5 tỷ đô la Tổng vốn hóa thị trường - theo CoinMarketCap - xu hướng được dự đoán sẽ tăng lên hơn 147 tỷ đô la vào năm 2026. Hơn nữa, “NFT” đã trở thành từ điển Collins của năm vào năm 2021. Tất cả những điều này xác nhận rằng việc áp dụng sẽ còn cuồng nhiệt hơn trong những năm tới. NFT – Mã thông báo không thể thay thế – là mã thông báo dựa trên chuỗi khối hiếm hoi không thể xen kẽ với loại khác cùng loại do tính chất khác biệt của nó. Một người sáng tạo có thể tạo ra 5 NFT theo ý thích; điều này không có nghĩa là cả năm đều giống nhau và có thể thay thế cho nhau.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách tính Rarity của NFT
Abubakar Maruf HackerNoon profile picture

@talktomaruf

Abubakar Maruf

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!