Bị cuốn hút vào các thuật toán: Tác động của Meta đối với sức khỏe tâm thầntừ tác giả@metaeatsbrains

Bị cuốn hút vào các thuật toán: Tác động của Meta đối với sức khỏe tâm thần

2023/11/01
3m
từ tác giả @metaeatsbrains
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đi sâu vào thế giới mờ ám của các thuật toán truyền thông xã hội, đặc biệt là của Meta và khám phá tác hại tiềm ẩn của chúng đối với sức khỏe tinh thần của người dùng. Tìm hiểu cách các hoạt động thiết kế lừa đảo ẩn nấp đằng sau hậu trường của nền tảng yêu thích của bạn.
featured image - Bị cuốn hút vào các thuật toán: Tác động của Meta đối với sức khỏe tâm thần
Breathtaking photograph of a man with a smartphone connected to his veins like an IV. award-winning, professional, highly detailed. via HackerNoon AI Image Generator
Save the Kids From Meta HackerNoon profile picture

@metaeatsbrains

Save the Kids From Meta

The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.

react to story with heart
Save the Kids From Meta HackerNoon profile picture
by Save the Kids From Meta @metaeatsbrains.The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!