Nhà phát triển trò chơi AI làm gì và làm thế nào để trở thành mộttừ tác giả@aleksandrpindyk
1,097 lượt đọc

Nhà phát triển trò chơi AI làm gì và làm thế nào để trở thành một

2022/06/07
1m
từ tác giả @aleksandrpindyk 1,097 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Aleksandr Pindyk là Kỹ sư trưởng của nhóm AI tại studio Wargaming ở Kyiv. Anh ấy đã và đang phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) cho một trong những trò chơi trực tuyến phổ biến nhất - World of Tanks. AI trong phát triển trò chơi khác nhau về độ phức tạp vì có nhiều khía cạnh của trải nghiệm chơi game có thể được hỗ trợ với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Nhà phát triển trò chơi AI làm gì và làm thế nào để trở thành một
Aleksandr Pindyk HackerNoon profile picture

@aleksandrpindyk

Aleksandr Pindyk

I have been in the gaming industry for over 10 years. Now I am creating AI for World of Tanks, at Wargaming Kyiv

react to story with heart
Aleksandr Pindyk HackerNoon profile picture
by Aleksandr Pindyk @aleksandrpindyk.I have been in the gaming industry for over 10 years. Now I am creating AI for World of Tanks, at Wargaming Kyiv
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!