AI đắt hơn bạn nghĩtừ tác giả@olegkokorin
1,678 lượt đọc

AI đắt hơn bạn nghĩ

2023/12/11
7m
từ tác giả @olegkokorin 1,678 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

AI có ở khắp mọi nơi, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Sự cường điệu xung quanh AI khiến nó có vẻ dễ tiếp cận hơn thực tế. Thành thật mà nói, đôi khi AI không hợp lý và bạn sẽ tốt hơn nếu có con người hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã tập hợp một hướng dẫn về cách tính chi phí của một dự án AI và quyết định xem nó có đáng đầu tư hay không.
featured image - AI đắt hơn bạn nghĩ
Oleg Kokorin HackerNoon profile picture

@olegkokorin

Oleg Kokorin

CEO of Businessware Technologies, machine learning engineer


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!