Làm thế nào Quake III đã giúp tôi gỡ lỗi Strawberry Filled Kiełbasatừ tác giả@tomaszs
823 lượt đọc

Làm thế nào Quake III đã giúp tôi gỡ lỗi Strawberry Filled Kiełbasa

2022/05/18
từ tác giả @tomaszs 823 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nhân viên CNTT người Ba Lan đã tạo trang web để ăn kiełbasa, bánh pierogi và súp. Anh ấy muốn kiếm được số tiền đầu tiên của mình và muốn có thể sử dụng kỹ năng máy tính của mình để kiếm lợi nhuận. Anh đã ngày đêm mày mò tìm cách thu thập đơn hàng qua internet. Cuối cùng với một số thuật sĩ, anh ấy đã có thể thiết lập trang web. Nhưng có một vấn đề. Sản phẩm ở các dạng khác nhau. Đã có súp. Các sản phẩm khác nhau, các đơn vị khác nhau, các gói và addon khác nhau. Và nó không hoạt động bình thường.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Làm thế nào Quake III đã giúp tôi gỡ lỗi Strawberry Filled Kiełbasa
Tom Smykowski  HackerNoon profile picture

@tomaszs

Tom Smykowski

react to story with heart
Tom Smykowski  HackerNoon profile picture
by Tom Smykowski @tomaszs.Follow me, if you want to become 10x Developer. I am sharing tips based on 20 years of coding
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!