paint-brush
Chính quyền Biden-⁠Harris khen ngợi các cơ quan liên bang đã hoàn thành các hành động quan trọng về AI trong 180 ngàytừ tác giả@whitehouse
167 lượt đọc

Chính quyền Biden-⁠Harris khen ngợi các cơ quan liên bang đã hoàn thành các hành động quan trọng về AI trong 180 ngày

từ tác giả The White House6m2024/05/01
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chính quyền Biden-Harris kỷ niệm việc hoàn thành thành công các hành động quan trọng về AI theo Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden, tập trung vào an toàn, bảo mật, công bằng, đổi mới và thu hút nhân tài về AI. Các cơ quan liên bang báo cáo tiến bộ đáng kể trong việc quản lý rủi ro AI, thúc đẩy sự công bằng, khai thác AI mãi mãi và tuyển dụng nhân tài AI vào các vai trò của chính phủ.
featured image - Chính quyền Biden-⁠Harris khen ngợi các cơ quan liên bang đã hoàn thành các hành động quan trọng về AI trong 180 ngày
The White House HackerNoon profile picture
0-item

Chính quyền Biden-⁠Harris công bố các hành động AI quan trọng sau 180 ngày sau sắc lệnh mang tính bước ngoặt của Tổng thống Biden

Sáu tháng trước, Tổng thống Biden đã ban hành Sắc lệnh hành pháp mang tính bước ngoặt nhằm đảm bảo rằng nước Mỹ dẫn đầu trong việc thực hiện lời hứa và quản lý rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI). Kể từ đó, các cơ quan trong chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để quản lý rủi ro về an toàn và bảo mật của AI, bảo vệ quyền riêng tư của người Mỹ, thúc đẩy công bằng và dân quyền, đứng lên bảo vệ người tiêu dùng và người lao động, thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới, và hơn.


Hôm nay, các cơ quan liên bang báo cáo rằng họ đã hoàn thành đúng tiến độ tất cả các hành động 180 ngày trong EO, sau những thành công gần đây của họ trong việc hoàn thành đúng hạn từng hành động 90 ngày, 120 ngày và 150 ngày. Các cơ quan cũng tiến hành các công việc khác do EO giao trong khung thời gian dài hơn.


Các hành động mà các cơ quan báo cáo ngày hôm nay là đã hoàn tất bao gồm:


Quản lý rủi ro đối với an toàn và an ninh:


Trong hơn 180 ngày, Sắc lệnh đã chỉ đạo các cơ quan giải quyết một loạt rủi ro về an toàn và bảo mật của AI, bao gồm các rủi ro liên quan đến vật liệu sinh học nguy hiểm, cơ sở hạ tầng quan trọng và các lỗ hổng phần mềm. Để giảm thiểu những điều này và các mối đe dọa khác đối với sự an toàn, các cơ quan có:


 • Thiết lập khuôn khổ sàng lọc tổng hợp axit nucleic nhằm giúp ngăn chặn việc lạm dụng AI để chế tạo các vật liệu sinh học nguy hiểm. Công trình này bổ sung cho nghiên cứu chuyên sâu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Năng lượng (DOE) và Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ về khả năng AI bị lạm dụng cho mục đích này, cũng như báo cáo của DHS khuyến nghị các biện pháp giảm nhẹ đối với việc lạm dụng AI để làm trầm trọng thêm các mối đe dọa hóa học và sinh học. Song song đó, Bộ Thương mại đã nỗ lực thu hút khu vực tư nhân xây dựng hướng dẫn kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Bắt đầu từ 180 ngày sau khi khuôn khổ được công bố, các cơ quan sẽ yêu cầu người được cấp phép phải lấy axit nucleic tổng hợp từ các nhà cung cấp sàng lọc.


 • Được phát hành để lấy ý kiến công chúng về các tài liệu dự thảo về quản lý rủi ro AI tổng hợp, phát triển an toàn các hệ thống AI tổng hợp và các mô hình nền tảng sử dụng kép, mở rộng phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về AI và giảm thiểu rủi ro do nội dung do AI tạo ra. Khi được hoàn thiện, các tài liệu này của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung dựa trên Khung quản lý rủi ro AI của NIST, cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và xã hội một khuôn khổ để quản lý rủi ro AI và đã được áp dụng rộng rãi cả trong Mỹ và toàn cầu.


 • Phát triển các hướng dẫn an toàn và bảo mật AI đầu tiên dành cho chủ sở hữu và nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng. Những hướng dẫn này được dựa trên công việc đã hoàn thành của chín cơ quan nhằm đánh giá rủi ro AI trên tất cả 16 lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng.


 • Ra mắt Ban An toàn và An ninh AI để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, cộng đồng cơ sở hạ tầng quan trọng, các bên liên quan khác trong khu vực tư nhân và công chúng rộng rãi hơn về việc phát triển và triển khai công nghệ AI một cách an toàn và bảo mật trong cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia chúng ta. 22 thành viên mới nhậm chức của Hội đồng bao gồm đại diện từ nhiều lĩnh vực, bao gồm giám đốc điều hành công ty phần mềm và phần cứng, nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng, quan chức nhà nước, cộng đồng dân quyền và giới học thuật.


 • Thí điểm các công cụ AI mới để xác định lỗ hổng trong các hệ thống phần mềm quan trọng của chính phủ. Bộ Quốc phòng (DoD) đã đạt được tiến bộ trong việc thí điểm AI có thể tìm và giải quyết các lỗ hổng trong phần mềm được sử dụng cho mục đích quân sự và an ninh quốc gia. Bổ sung cho những nỗ lực của Bộ Quốc phòng, DHS đã thử nghiệm các công cụ khác nhau để xác định và khắc phục các lỗ hổng trong các hệ thống phần mềm quan trọng khác của chính phủ mà người Mỹ dựa vào hàng giờ, hàng ngày.


Đứng lên vì người lao động, người tiêu dùng và dân quyền


Sắc lệnh hành pháp đã chỉ đạo các bước đi táo bạo nhằm giảm thiểu các rủi ro khác từ AI—bao gồm rủi ro đối với người lao động, người tiêu dùng và quyền công dân của người Mỹ—đồng thời đảm bảo rằng việc phát triển và triển khai AI mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ. Hôm nay, các cơ quan báo cáo rằng họ có:


 • Đã phát triển các nguyên tắc và biện pháp thực hành nền tảng cho người sử dụng lao động và nhà phát triển để xây dựng và triển khai AI một cách an toàn cũng như theo cách trao quyền cho người lao động. Các cơ quan trên toàn chính phủ hiện đang bắt đầu nỗ lực thiết lập những thực hành này thành yêu cầu, khi phù hợp và được pháp luật cho phép, đối với những người sử dụng lao động nhận được tài trợ của liên bang.


 • Đã ban hành hướng dẫn để hỗ trợ các nhà thầu và người sử dụng lao động liên bang tuân thủ luật bảo vệ người lao động khi họ triển khai AI tại nơi làm việc. Bộ Lao động (DOL) đã phát triển một hướng dẫn dành cho các nhà thầu và nhà thầu phụ liên bang để trả lời các câu hỏi và chia sẻ các phương pháp đầy hứa hẹn nhằm làm rõ nghĩa vụ pháp lý của các nhà thầu liên bang, thúc đẩy cơ hội việc làm bình đẳng và giảm thiểu tác động có hại của AI trong các quyết định việc làm. DOL cũng cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng và các tiêu chuẩn lao động liên bang khác khi người sử dụng lao động ngày càng sử dụng AI và các công nghệ tự động khác tại nơi làm việc.


 • Đã phát hành tài nguyên cho người tìm việc, người lao động, nhà cung cấp công nghệ và người sáng tạo về cách sử dụng AI có thể vi phạm luật phân biệt đối xử trong việc làm. Nguồn lực của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng làm rõ rằng luật hiện hành áp dụng việc sử dụng AI và các công nghệ mới khác trong việc làm cũng giống như chúng áp dụng cho các hoạt động việc làm khác.


 • Ban hành hướng dẫn về việc sử dụng AI không phân biệt đối xử trong lĩnh vực nhà ở. Trong hai tài liệu hướng dẫn, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị khẳng định rằng các lệnh cấm phân biệt đối xử hiện có áp dụng cho việc sử dụng AI để sàng lọc người thuê nhà và quảng cáo các cơ hội nhà ở, đồng thời giải thích cách người triển khai các công cụ AI có thể tuân thủ các nghĩa vụ này.


 • Hướng dẫn và nguyên tắc đã được công bố đặt ra các rào cản cho việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và công bằng trong việc quản lý các chương trình phúc lợi công cộng. Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp giải thích cách chính quyền Tiểu bang, địa phương, Bộ lạc và lãnh thổ nên quản lý rủi ro khi sử dụng AI và hệ thống tự động trong các chương trình phúc lợi như SNAP. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã công bố một kế hoạch kèm theo hướng dẫn về các chủ đề tương tự đối với các chương trình phúc lợi mà cơ quan này giám sát. Tài liệu của cả hai cơ quan đều quy định các hành động phù hợp với chính sách của Văn phòng Quản lý và Ngân sách, được công bố vào tháng trước, để các cơ quan liên bang quản lý rủi ro trong việc sử dụng AI của chính họ và khai thác các lợi ích của AI.


 • Đã công bố quy tắc cuối cùng làm rõ rằng các yêu cầu không phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động y tế tiếp tục áp dụng cho việc sử dụng AI, thuật toán lâm sàng, phân tích dự đoán và các công cụ khác. Cụ thể, quy tắc này áp dụng các nguyên tắc không phân biệt đối xử theo Mục 1557 của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng đối với việc sử dụng các công cụ hỗ trợ quyết định chăm sóc bệnh nhân trong chăm sóc lâm sàng và quy tắc này yêu cầu những người được quy định trong quy tắc thực hiện các bước để xác định và giảm thiểu sự phân biệt đối xử khi họ sử dụng AI và các hình thức công cụ hỗ trợ quyết định khác cho việc chăm sóc.


 • Phát triển chiến lược đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của AI được triển khai trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chiến lược này vạch ra các khuôn khổ nghiêm ngặt để thử nghiệm và đánh giá AI, đồng thời vạch ra các hành động trong tương lai để HHS thúc đẩy việc phát triển và triển khai AI có trách nhiệm.


Khai thác AI mãi mãi


Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden cũng chỉ đạo công việc nhằm nắm bắt được hứa hẹn to lớn của AI, bao gồm bằng cách thúc đẩy việc sử dụng AI cho nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân và thí điểm sử dụng AI. Trong 180 ngày qua, các cơ quan đã thực hiện những việc sau:


 • Công bố các cơ hội tài trợ của DOE để hỗ trợ ứng dụng AI cho khoa học , bao gồm các thuật toán và phần cứng AI tiết kiệm năng lượng.


 • Các cuộc họp đã được chuẩn bị sẵn trong vài tháng tới với các công ty tiện ích, nhà phát triển năng lượng sạch, chủ sở hữu và nhà điều hành trung tâm dữ liệu cũng như cơ quan quản lý tại các địa phương có mức tăng trưởng phụ tải lớn. Hôm nay, DOE đã công bố các hành động mới nhằm đánh giá các cơ hội và thách thức năng lượng tiềm ẩn của AI, đẩy nhanh việc triển khai năng lượng sạch và thúc đẩy đổi mới AI để quản lý nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của AI.


 • Ra mắt các chương trình thí điểm, quan hệ đối tác và các công cụ AI mới để giải quyết các thách thức về năng lượng và thúc đẩy năng lượng sạch. Ví dụ: DOE đang thí điểm các công cụ AI để hợp lý hóa các quy trình cấp phép và cải thiện địa điểm cho cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, đồng thời đã phát triển các công cụ AI mạnh mẽ khác với các ứng dụng kết hợp giữa năng lượng, khoa học và an ninh. Hôm nay, DOE cũng công bố một báo cáo phác thảo những cơ hội mà AI mang lại để thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch và hiện đại hóa lưới điện.


 • Bắt đầu nỗ lực bền vững để phân tích những rủi ro tiềm ẩn mà việc triển khai AI có thể gây ra cho lưới điện. DOE đã bắt đầu quá trình triệu tập các bên liên quan về năng lượng và chuyên gia kỹ thuật trong những tháng tới để cùng nhau đánh giá các rủi ro tiềm ẩn đối với lưới điện, cũng như các cách thức mà AI có thể tăng cường khả năng phục hồi của lưới điện và khả năng ứng phó với các mối đe dọa của chúng ta—xây dựng một cộng đồng mới. đánh giá .


 • Là tác giả của báo cáo về vai trò của AI trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học nhằm giúp giải quyết các thách thức xã hội lớn, do Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống viết


Đưa nhân tài AI vào chính phủ


Lực lượng Đặc nhiệm Nhân tài Công nghệ và AI đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tuyển dụng thông qua Làn sóng Nhân tài AI. Kể từ khi Tổng thống Biden ký EO, các cơ quan liên bang đã thuê hơn 150 chuyên gia hỗ trợ AI và AI, đồng thời cùng với các chương trình tài năng công nghệ, đang trên đà thuê hàng trăm người vào Mùa hè năm 2024. Những cá nhân được tuyển dụng cho đến nay đều đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về AI, chẳng hạn như thông báo những nỗ lực sử dụng AI để cấp phép, tư vấn về đầu tư AI trong toàn chính phủ liên bang và viết chính sách về việc sử dụng AI trong chính phủ.
Điều này ban đầu được xuất bản vào ngày 29 tháng 4 năm 2024, trên Whitehouse.gov.