Bức xạ điện thoại di động: Đây là những điều bạn cần biếttừ tác giả@propublica
377 lượt đọc

Bức xạ điện thoại di động: Đây là những điều bạn cần biết

2023/11/17
6m
từ tác giả @propublica 377 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đối với nhiều người, quan điểm cho rằng điện thoại di động hoặc tháp di động có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe từ lâu đã trở thành một lĩnh vực nằm giữa mối quan tâm tầm thường và thuyết âm mưu. Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp không dây đã bác bỏ những ý tưởng như vậy và coi đó là hành vi gây sợ hãi, và các cơ quan quản lý liên bang vẫn khẳng định rằng điện thoại di động không gây nguy hiểm.
featured image - Bức xạ điện thoại di động: Đây là những điều bạn cần biết
Pro Publica HackerNoon profile picture

@propublica

Pro Publica

Pursuing stories with moral force.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!