5 giải pháp hàng đầu cho vấn đề KYC cho các dự án tiền điện tử hoặc NFTtừ tác giả@CryptoAdventure
64,248 lượt đọc

5 giải pháp hàng đầu cho vấn đề KYC cho các dự án tiền điện tử hoặc NFT

2022/10/24NaN
từ tác giả @CryptoAdventure 64,248 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

KYC/AML là một bộ hướng dẫn và các phương pháp hay nhất mà doanh nghiệp có thể sử dụng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. KYC là viết tắt của "chống rửa tiền" và "biết khách hàng của bạn" mà không cần thủ tục KYC thích hợp. Nhiều quốc gia có luật và quy định yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp này. Ngay cả khi một dự án không bắt buộc về mặt pháp lý, thì việc thực hiện các bước này vẫn mang lại lợi ích tốt nhất cho dự án. Dưới đây là năm giải pháp KYC phổ biến nhất cho các dự án tiền điện tử và NFT: SolidProof, Chainanalysis, Identity.com, Elliptic.com.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 5 giải pháp hàng đầu cho vấn đề KYC cho các dự án tiền điện tử hoặc NFT
Crypto Adventure HackerNoon profile picture

@CryptoAdventure

Crypto Adventure

The best spot for an intriguing adventure to everything crypto.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!