4 Chống mẫu thiết kế hợp đồng NFT phổ biếntừ tác giả@kralizec
1,107 lượt đọc

4 Chống mẫu thiết kế hợp đồng NFT phổ biến

2022/08/26
8m
từ tác giả @kralizec 1,107 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra ý kiến của tôi về những gì tôi nghĩ là 5 trong số các "thiết kế thất bại" phổ biến nhất cho NFT. Bài viết này được viết chủ yếu với các blockchain tương thích với EVM, nhưng nhiều điểm có thể áp dụng hoặc có một số điểm tương tự hoặc tương đương trên các mạng khác.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 4 Chống mẫu thiết kế hợp đồng NFT phổ biến
John R. Kosinski HackerNoon profile picture

@kralizec

John R. Kosinski

An explorer by nature, by art as well as by nature.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!