10 trò chơi Wii hay nhất mọi thời đại được xếp hạng theo Metascoretừ tác giả@lacy
2,190 lượt đọc

10 trò chơi Wii hay nhất mọi thời đại được xếp hạng theo Metascore

2022/06/24
7m
từ tác giả @lacy 2,190 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các trò chơi Wii được xếp hạng từ metascore thấp nhất đến cao nhất: 10) Ban nhạc Rock 3 - M: 91 9) Nguồn gốc Rayman - M: 92 8) Biên niên sử Xenoblade - M: 92 7) Ban nhạc Rock 2 - M: 92 6) The Legend of Zelda: Skyward Sword - M: 93 5) Super Smash Bros. Brawl - M: 93 4) World of Goo - M: 94 3) Truyền thuyết về Zelda: Công chúa Chạng vạng - M: 95 2) Super Mario Galaxy 2 - M: 97 1) Super Mario Galaxy - M: 97

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 10 trò chơi Wii hay nhất mọi thời đại được xếp hạng theo Metascore
Lacy Long HackerNoon profile picture

@lacy

Lacy Long

Lacy is a psychology graduate who measures her life with coffee spoons and time spent playing video games.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!