10 điều cần làm trong một chữ ký email chuyên nghiệp (Có ví dụ)từ tác giả@bybrand

10 điều cần làm trong một chữ ký email chuyên nghiệp (Có ví dụ)

2022/08/01
5m
từ tác giả @bybrand
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Chữ ký email chuyên nghiệp phù hợp có thể giúp bạn thu hút sự chú ý của người đọc và khuyến khích phản hồi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 mẹo sẽ giúp bạn tạo chữ ký email được cá nhân hóa. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể dễ dàng thiết lập bản sắc chuyên nghiệp của mình và đạt được các mục tiêu giao tiếp của mình. Chữ ký email phù hợp mang lại cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi khách hàng của bạn mà không cần cố gắng bán hàng cho họ. Bao gồm một đề xuất giá trị và một thông điệp ngắn để giải thích những gì khách hàng của bạn sẽ nhận được khi làm việc với bạn.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - 10 điều cần làm trong một chữ ký email chuyên nghiệp (Có ví dụ)
Bybrand HackerNoon profile picture

@bybrand

Bybrand

Bybrand is the simplest way to save time and avoid frustration when managing your employee's email signatures.

react to story with heart
Bybrand HackerNoon profile picture
by Bybrand @bybrand.Bybrand is the simplest way to save time and avoid frustration when managing your employee's email signatures.
Meet Bybrand

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!