Đọc Bionic là gì và nó có thể xảy ra như thế nào?từ tác giả@asherumerie
4,862 lượt đọc

Đọc Bionic là gì và nó có thể xảy ra như thế nào?

2022/05/24
3m
từ tác giả @asherumerie 4,862 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Đọc Bionic tận dụng lợi thế của kho lưu trữ thông tin quang học và ngữ cảnh của não để dễ dàng đồng hóa văn bản. Cái tên này được đặt ra để tưởng nhớ sự hợp tác của bộ não (sinh học) và công nghệ để cải thiện khả năng hiểu văn bản. Bionic Reading là một dịch vụ phần mềm được thành lập và sở hữu bởi nhà thiết kế typographic người Thụy Sĩ Renato Casutt. Với sự tác động lẫn nhau của sự cố định, đường nét và độ mờ, các kích thích thị giác có thể được chuyển đến văn bản, điều này làm thay đổi kiểu loại một cách rõ ràng.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Đọc Bionic là gì và nó có thể xảy ra như thế nào?
Asher Umerie HackerNoon profile picture

@asherumerie

Asher Umerie

Content writer and Editor at HackerNoon.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!