Đồng hồ tích tắc: Còn 6 giờ trong cuộc đua giải thưởng hấp dẫn trị giá 1 triệu USDC của MetaWintừ tác giả@chainwire

Đồng hồ tích tắc: Còn 6 giờ trong cuộc đua giải thưởng hấp dẫn trị giá 1 triệu USDC của MetaWin

2023/12/22
2m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

MetaWin đang đếm ngược 6 giờ cuối cùng trong đợt rút thăm giải thưởng Triệu phú MetaWin kỷ lục. Vẫn còn thời gian để đảm bảo quyền tham gia miễn phí vào chương trình rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu USDC trước khi kết thúc đăng ký. Chỉ hơn 5000 lượt đăng ký, vẫn mang lại tỷ lệ cược hấp dẫn cho người mới tham gia.
featured image - Đồng hồ tích tắc: Còn 6 giờ trong cuộc đua giải thưởng hấp dẫn trị giá 1 triệu USDC của MetaWin
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!