HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Ác ma thuần túytừ tác giả@cryptohayes
664 lượt đọc

Ác ma thuần túy

2022/11/04
21m
từ tác giả @cryptohayes 664 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) hoàn toàn là một thứ xấu xa, nhưng từ quan điểm của ai? Điều ác đối với một số người là điều tốt lành thuần khiết đối với những người khác. Đối với chính phủ, đây là công cụ hoàn hảo nhất để điều chỉnh hành vi của các đối tượng vì tất cả chúng ta đều quyết định tự nguyện đăng tải cuộc sống của mình lên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và TikTok. Đối với các ngân hàng, CBDCs đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu đối với sự tồn tại của họ như những mối quan tâm thường xuyên. Tôi kỳ vọng rằng CBDC sẽ cho phép chính phủ giải quyết loại lạm phát mới này một cách mạnh mẽ, nhưng gây thiệt hại lớn cho người dân.
featured image - Ác ma thuần túy
Arthur Hayes HackerNoon profile picture

@cryptohayes

Arthur Hayes


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!