JavaScript Some() Yöntemine Derin Bir Bakışile@iggy
1,546 okumalar

JavaScript Some() Yöntemine Derin Bir Bakış

2023/07/05
5m
ile @iggy 1,546 okumalar
tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Some() yöntemi, en az bir dizi üyesinin verilen işlev tarafından tanımlanan testi karşılayıp karşılamadığını belirler. Belirtilen işlevin true değerini döndürdüğü dizide bir öğe bulursa true değerini döndürür; aksi takdirde false değerini döndürür. Bu bir yöntem olduğundan argümanları kabul eder ve bir diziyle yapabilecekleriniz konusunda size daha fazla esneklik sağlar.

People Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - JavaScript Some() Yöntemine Derin Bir Bakış
Ignatius Sani HackerNoon profile picture

@iggy

Ignatius Sani

Software Engineer.


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!