Olumsuz. Yeterli. iPhone'lar. Apple Satışların Düşüşüyle Değer Kaybediyorile@sheharyarkhan

Olumsuz. Yeterli. iPhone'lar. Apple Satışların Düşüşüyle Değer Kaybediyor

tldt arrow
TR
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

Çok uzun; Okumak

Geçtiğimiz birkaç haftanın kazanç sezonuydu, bu da favori (veya favori olmayan!) teknoloji şirketlerinin her birinin hissedarlara önceki çeyrekte ne kadar para kazandıklarını söylemesi anlamına geliyordu ve tüm açılardan sonuçlar... büyük ölçüde iyi miydi? Hisse senetleri, hissedarların istediği kadar iPhone satamadığı için biraz darbe alan Apple hariç. Şimdi, şirketin mali sonuçlarına bakarsanız, satışlarının yıldan yıla %1 oranında düştüğünü görürsünüz ki bu çok fazla gibi görünmüyor - ta ki Apple ölçeğinde parasal açıdan %1'i fark edene kadar. kelimenin tam anlamıyla bir milyar dolar.
featured image - Olumsuz. Yeterli. iPhone'lar. Apple Satışların Düşüşüyle Değer Kaybediyor
Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyar Khan

HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.


Credibility

react to story with heart

İLGİLİ ÖYKÜLER

L O A D I N G
. . . comments & more!