paint-brush
Ön Uç Kabusunu Sona Erdirmek: Geliştiriciler için UI/UX Tasarım İpuçlarıile@uxpin
1,297 okumalar
1,297 okumalar

Ön Uç Kabusunu Sona Erdirmek: Geliştiriciler için UI/UX Tasarım İpuçları

ile UXPin8m2023/10/24
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

1. https://www.uxpin.com/merge/developers gibi kod öncelikli tasarım araçlarını deneyin 2. Geliştiriciler, kendilerini iyi bir kullanıcı arayüzüne daha duyarlı hale getirecek görsel hiyerarşi, tutarlılık, kontrast, hizalama, yakınlık vb. gibi kullanıcı arayüzü terimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 3. Ayrıca tipografi, renk, ızgara sistemleri ve daha pek çok şeyin kurallarını anlamaktan da faydalanabilirler. 4. Geliştiricilere UI konusunda tavsiyelerde bulunacak olsaydık, UX tasarım sürecinin adımlarını ve kullanıcı odaklı tasarımlar oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli çerçeveleri anlamalarının hayati önem taşıdığını belirtirdik.
featured image - Ön Uç Kabusunu Sona Erdirmek: Geliştiriciler için UI/UX Tasarım İpuçları
UXPin HackerNoon profile picture
0-item

Kullanıcı arayüzü tasarım ilkelerini, kullanıcı deneyimini ve kullanıcı dostu tasarımı anlamak mühendisler için stratejik bir avantajdır. Potansiyel sorunları önceden tahmin edebilir ve borçları, yeniden tasarımları ve tasarım ekipleriyle sürtüşmeleri önlemek için bunları çözdüklerinden emin olabilirler. Bu avantaj, ürün geliştirme ekiplerinin yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha az hatayla ve daha düşük maliyetlerle gönderebilmesi anlamına gelir.


Temel çıkarımlar:

 • Geliştiricilerin görsel hiyerarşi, tutarlılık, kontrast, hizalama, yakınlık vb. gibi kullanıcı arayüzü terimleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir; bu da onları iyi bir kullanıcı arayüzüne daha duyarlı hale getirecektir.

 • Ayrıca tipografi, renk, ızgara sistemleri ve daha pek çok şeyin kurallarını anlamaktan da yararlanabilirler.

 • Geliştiricilere UI konusunda tavsiyede bulunacak olsaydık, UX tasarım sürecindeki adımları ve kullanıcı odaklı tasarımlar oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli çerçeveleri anlamalarının onlar için hayati önem taşıdığını belirtirdik.


UXPin Merge, bir bileşen kitaplığı deposundaki kod bileşenlerini kullanarak mizanpajlar tasarlamaya yönelik geliştirici dostu bir tasarım aracıdır. Daha fazla ayrıntı ve nasıl erişim talebinde bulunacağınız için Birleştirme sayfamızı ziyaret edin .


Tasarımcılar olmadan güzel düzenler oluşturun

Önce kodla tasarlayın ve kullanıcı arayüzünüzü gerçeğe dönüştürme konusunda endişelenmeyin. React kitaplıklarının gücünden yararlanmak ve birkaç dakika içinde işlevsel MVP'ler oluşturmak için hızlı kullanıcı arayüzü prototipleme aracı olan UXPin Merge'i deneyin. Geliştiricilere yönelik bir tasarım aracını deneyin

Kodu tasarıma taşıyın .


Geliştiriciler İçin Kullanıcı Deneyimi ve Kullanıcı Arayüzü Tutarlılığının Önemi

Geliştiriciler öncelikle çalışmalarının teknik yönlerine odaklanmak isteyebilirler. Ancak kullanıcı deneyiminin ve kullanıcı arayüzü tutarlılığının dijital ürünün başarısının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlamak çok önemlidir.


Zayıf kullanıcı deneyiminin en önemli sonuçlarından biri kullanıcı deneyimi veya teknik borcun birikmesidir. Geliştirme ekipleri, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi uzun vadeli hususlar yerine hızlı dağıtım gibi kısa vadeli kazanımlara öncelik verdiğinde, biriken teknik borç, bakım maliyetlerinin artmasına, geliştirme hızının azalmasına ve ürün kalitesinde genel bir düşüşe yol açar.


Kullanıcı dostu ürünler, kullanıcı memnuniyeti, katılımı ve elde tutulması için hayati öneme sahiptir. Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan iyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü, elde tutma ve vazgeçme arasındaki farkı yaratabilir. Geliştiriciler, iyi kullanıcı arayüzü tasarım ilkelerini anlayıp uygulayarak yalnızca görsel olarak çekici değil aynı zamanda sezgisel ve kullanımı verimli ürünler yaratabilirler.


Programcılar kullanıcı arayüzü tasarım ilkelerini ve kullanıcı deneyimini anladıklarında tasarım ekipleriyle daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve iletişim kurabilirler. Bu karşılıklı anlayış, daha uyumlu ve verimli bir ürün geliştirme sürecini teşvik ederek tasarım ve geliştirme hedeflerinin uyumlu olmasını sağlar.Geliştiriciler İçin Temel Ürün Tasarımı İlkeleri


 1. Hiyerarşi, tasarım öğelerinin önem sırasına göre düzenlenmesini ifade eder ve kullanıcının dikkatini arayüz boyunca yönlendirir. Örneğin, başlıklar için daha büyük yazı tipleri ve gövde metni için daha küçük yazı tipleri kullanmak, kullanıcıların farklı bölümler arasında kolayca ayrım yapmasına yardımcı olur.


 2. Kontrast , öğeleri birbirinden ayırmak ve onları öne çıkarmak için farklı renklerin, boyutların veya şekillerin kullanılmasını içerir. Örneğin, harekete geçirici mesaj düğmeleri için koyu bir renk kullanmak, bunların arka planda öne çıkmasına ve kullanıcıların dikkatini çekmesine yardımcı olur.


 3. Tutarlılık, renkler, yazı tipleri ve tasarım öğeleri de dahil olmak üzere arayüzünüzde tek tip bir görünüm ve his sağlamak anlamına gelir. Örneğin, uygulamanızın tamamında aynı düğme stilini ve rengini kullanmak, tutarlı ve öngörülebilir bir kullanıcı deneyimi sağlar.


 4. Hizalama, öğelerin birbirine göre veya ortak bir taban çizgisine göre yerleştirilmesini ifade eder ve bir düzen ve görsel uyum duygusu yaratır. Örneğin, form etiketlerinin ve giriş alanlarının dikey olarak hizalanması formun düzenli ve okunması kolay görünmesini sağlar.


 5. Yakınlık , bir ilişki kurmak için ilgili unsurların gruplandırılması ilkesidir. Örneğin, bir etiketi karşılık gelen giriş alanının hemen üstüne veya yanına yerleştirmek, kullanıcıların hangi etiketin hangi alana ait olduğunu anlamasına yardımcı olur.


 6. Denge , görsel stabilite oluşturmak için simetri veya asimetri kullanarak öğeleri mizanpajınızda eşit şekilde dağıtmayı içerir. Örneğin, eşit sütun genişliklerine ve benzer miktarda içeriğe sahip iki sütunlu bir düzen, dengeli ve görsel olarak çekici bir arayüz oluşturur.


 7. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik, arayüzünüzün kullanımını ve anlaşılmasını kolaylaştırmaya odaklanırken erişilebilirlik, engelli kişilerin ürününüze erişebilmesini ve ürünle etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Örneğin, net gezinme, açıklayıcı etiketler sağlamak ve renk kontrastı standartlarına bağlı kalmak hem kullanılabilirliği hem de erişilebilirliği geliştirebilir.Temel UI Tasarımı Terimleri ve Kavramları

Tipografi

Tipografi, görsel olarak çekici ve kolay okunabilir bir arayüz oluşturmak için yazı tiplerinin, boyutların ve aralıkların seçilmesini ve düzenlenmesini içeren UI tasarımının çok önemli bir yönüdür. Ön uç geliştiriciler için tipografiyi anlamak, metnin görsel olarak çekici olduğundan, içeriği etkili bir şekilde ilettiğinden ve genel kullanıcı deneyimini desteklediğinden emin olmak için yazı tipi seçimi, hiyerarşi ve okunabilirlik gibi faktörleri dikkate almak anlamına gelir.

Renk paletleri ve teorisi

Renk teorisi, renklerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve birbirlerini nasıl etkilediğini ve bunların uyandırdığı duygu ve algıları inceleyen bir çalışmadır. Kullanıcı arayüzü tasarımında renk, kullanıcıların dikkatini yönlendirmeye, bilgiyi aktarmaya ve tutarlı bir görsel deneyim yaratmaya yardımcı olur.


Ön uç geliştiriciler, istenen kullanıcı deneyimini destekleyen görsel olarak çekici arayüzler oluşturmak için renk tekerleği, renk uyumu ve renk psikolojisi gibi renk teorisinin temellerini anlamalıdır.


Tasarım süreci aşamaları

UX tasarım süreci, UX ekiplerinin projeleri tamamlamak için kullandığı yinelemeli, adım adım bir metodolojidir.


Bu adımlar ürüne ve kuruluşa bağlı olarak değişiklik gösterir:


 • Keşif: Bu aşamada tasarımcılar ve geliştiriciler proje gereksinimleri, kullanıcı ihtiyaçları ve iş hedefleri hakkında bilgi toplar.
 • Tanımla: Ekip, içgörüleri topladıktan sonra projenin kapsamını, hedeflerini ve kullanıcı kişiliklerini tanımlar.
 • Fikir Geliştirme: Bu yaratıcı aşamada tasarımcılar birden fazla tasarım konsepti ve fikrini beyin fırtınası yaparak keşfederler.
 • Tasarım: Tasarımcılar, seçilen konsepte göre kullanıcı arayüzünün ayrıntılı maketlerini ve prototiplerini oluşturur.
 • Prototip: Tasarımcılar, nihai ürün gibi görünen ve işlev gören yüksek kaliteli prototipler oluşturur.
 • Test: Tasarım ekipleri, geri bildirimleri yinelemek ve tasarımları geliştirmek için prototipleri son kullanıcılar ve paydaşlarla test eder.
 • Tasarım Aktarımı: Tasarımcılar geliştirme için mühendislere tel çerçeveler, maketler, prototipler, belgeler ve varlıklar sunar.
 • UX denetimi: Tasarım ekipleri, sürümü tasarım özelliklerini karşıladığından ve kullanılabilirlik sorunları yaratmadığından emin olmak için değerlendirir.


Izgara sistemleri

Izgara sistemleri, tasarım öğelerini tutarlı ve mantıksal bir şekilde organize etmek için yapılandırılmış bir düzen sağlar. Bir arayüzde hizalamanın, dengenin ve oranın korunmasına yardımcı olurlar.


Ön uç geliştiricileri, gezinmesi kolay, denge oluşturan ve ekran alanını verimli bir şekilde kullanan iyi yapılandırılmış düzenler geliştirmek için ızgara sistemlerinden yararlanabilir ve sonuçta kullanıcı deneyimini geliştirebilir.


Duyarlı tasarım

Duyarlı tasarım, arayüzlerin farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlamasını sağlayarak kullanıcılara en iyi görüntüleme ve etkileşim deneyimini sunar. Çoğu ön uç geliştirici, akıcı ızgaralar, esnek görüntüler ve medya sorguları gibi duyarlı tasarım tekniklerinin farkında olsa da, kullanıcı arayüzlerinin tüm kullanıcıları desteklemesini sağlamak için bu kavramların kullanılabilirliği ve erişilebilirliği nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.


Kullanıcı akışları ve gezinme

Kullanıcı akışları, kullanıcıların bir görevi tamamlamak veya bir arayüz içerisinde bir hedefe ulaşmak için attığı adımları açıklar. Etkili kullanıcı akışları ve gezinme yapıları, kullanıcılara bu adımlarda kolaylık ve verimlilikle rehberlik eder.


Ön uç geliştiriciler, kesintisiz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bilgi mimarisi , içerik kırıntıları ve menü tasarımı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak net ve sezgisel navigasyon sistemlerini anlamalı ve uygulamalıdır.


Tasarım desenleri ve bileşenleri

Tasarım desenleri, ortak kullanıcı arayüzü tasarım zorluklarına yeniden kullanılabilir çözümlerdir; bileşenler ise düğmeler, giriş alanları ve kartlar gibi bir arayüzün yapı taşlarıdır. Ön uç geliştiricileri standart tasarım modellerine ve bu kullanıcı arayüzü öğelerinin çözdüğü kullanılabilirlik durumlarına aşina olmalıdır. Bu anlayış, geliştiricilerin kullanılabilirlik sorunlarını çözerken uygulanacak doğru kullanıcı arayüzü modellerini bilmelerine yardımcı olacaktır.


Kullanıcı arayüzü tasarımında kullanıcı deneyimi ölçümleri

UX ölçümleri, bir kullanıcı arayüzünün etkinliğini ve kalitesini değerlendirmeye yardımcı olan ölçülebilir değerlerdir. Yaygın UX ölçümleri, sayfa yükleme süreleri , tıklama oranları ve görev tamamlama süreleri gibi niceliksel ölçümlerin yanı sıra kullanıcı memnuniyeti ve algılanan kullanım kolaylığı gibi niteliksel ölçümleri de içerir. Ön uç geliştiriciler, veriye dayalı tasarım kararları vermek ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak optimize edip geliştirmek için ilgili UX ölçümlerini anlamalı ve izlemelidir.Bilgiye Dayalı Tasarım Kararları Vermek

Tasarımcılar ve geliştiriciler arasındaki işbirliğinin önemi

Başarılı kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarımcılar ve geliştiriciler arasındaki etkili işbirliği çok önemlidir. Bu ortaklık, tasarım devir sürecini kolaylaştırarak her iki tarafın da projenin hedeflerini ve gereksinimlerini açıkça anlamasını sağlar. Örneğin, yakın bir işbirliği, tasarımcının vizyonunun doğru bir şekilde koda dönüştürüldüğü bir arayüz oluşturabilir ve sonuçta estetik ve işlevsel beklentileri karşılayan kusursuz bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkabilir.


Tasarım geri bildirim döngüsünü anlama

Tasarım geri bildirim döngüsü, tasarım değişikliklerinin uygulanmasını, kullanıcı geri bildirimlerinin toplanmasını ve bu geri bildirime dayalı olarak daha fazla iyileştirme yapılmasını içeren yinelemeli bir süreçtir.

Örneğin, yeni bir özelliği uygulamaya koyduktan sonra geliştiriciler, tasarım ekiplerinden anketler veya kullanılabilirlik testleri aracılığıyla kullanıcı geri bildirimi talep edebilir ve gerekli kullanıcı arayüzü ayarlamalarını yaparak daha kullanıcı merkezli bir tasarım elde edebilir.


Estetik ve işlevselliği dengelemek

Başarılı bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için estetik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi yakalamak çok önemlidir. Görsel açıdan dikkat çekici tasarımlar olumlu bir etki yaratıp marka algısını artırırken, kullanılabilirlik veya erişilebilirlikten ödün vermemelidir.

Örneğin, alışılmadık gezinme öğelerine sahip, görsel açıdan büyüleyici bir web sitesi başlangıçta kullanıcıları etkileyebilir, ancak sezgisel değilse, siteyi zayıf kullanıcı deneyimi nedeniyle hayal kırıklığına uğratacaklardır.


Tasarım sistemleriyle kullanıcı arayüzü tutarlılığının iyileştirilmesi

Tasarım sistemleri, standartlaştırılmış yönergeler, bileşenler ve modeller sağlayarak kullanıcı arayüzü tutarlılığının geliştirilmesine yardımcı olur. Geliştiriciler, kullanıcı arayüzlerinin tutarlı bir görsel tasarım dilini sürdürmesini ve yerleşik en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak için bir tasarım sisteminden yararlanabilir, bu da daha verimli bir geliştirme sürecine ve daha iyi bir kullanıcı deneyimine yol açabilir.


Örneğin, bir tasarım sistemi, yeniden kullanılabilir kod aracılığıyla düğme stilleri veya gezinme öğelerindeki tutarsızlıkları önleyebilir, böylece geliştirici iş akışlarını kolaylaştırırken kullanıcıların arayüzü anlamasını ve arayüzle etkileşimde bulunmasını kolaylaştırır.


Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü oluşturucuyla tasarım yapın – UXPin Merge'i deneyin

UXPin Merge, yüksek kaliteli prototip oluşturma ve testleri kullanıcı arayüzü geliştiricileri için erişilebilir hale getiren, işbirliğine dayalı bir tasarım aracıdır.


Figma gibi görüntü tabanlı araçların aksine, kod tabanlı bir tasarım aracıdır ve geliştiricilerin etkileşimli prototipleri 10 kat daha hızlı oluşturmasına ve temiz JSX kodunu tasarımdan kopyalamasına olanak tanır. Tek yapmanız gereken, üretime hazır bir bileşeni tuval üzerine sürükleyip bırakmak ve tamamen duyarlı tasarım ve kolay kullanıcı arayüzü teması değiştirme ile son üründe tam olarak nasıl davranacağını görmek. Uygulamanızı veya web sitenizi çok hızlı bir şekilde oluşturmak için MUI yerleşik kitaplığımızdan yararlanın!


TeamPassword'ün iki kişilik geliştirici ekibi, sürümleri yayınlamadan önce kullanıcı arayüzlerini prototiplemek ve test etmek için UXPin Merge'i kullanıyor . Daha önce ekip prototip yapıp kodu test ediyordu ya da zamandan tasarruf etmek için yalnızca sürümleri gönderiyordu; bu da kullanıcı arayüzü tutarsızlıklarına ve kullanılabilirlik sorunlarına yol açıyordu ; bu, şirket şifrelerini yönetirken ideal değildi!


TeamPassword, erişilebilirlik de dahil olmak üzere temel kullanıcı arayüzü tasarım ilkelerinin çoğunun çözülmesine yardımcı olan açık kaynaklı MUI tasarım sisteminin özel bir sürümünü benimsedi. Bu temel kullanılabilirlik, ekibin sürümleri daha hızlı, önemli ölçüde daha iyi tutarlılık ve kaliteyle prototiplemesini, test etmesini ve göndermesini sağlar.


TeamPassword geliştiricileri, tasarım sisteminin deposundan UXPin Merge'e senkronize edilen React UI kitaplıkları, desenleri, şablonları ve düzenleri üzerinde tam kontrole sahiptir. Depoda yaptıkları değişiklikler otomatik olarak UXPin ile senkronize edilir.


Ürün geliştirmenizi kolaylaştırın ve hızlı bir şekilde etkileşimli düzenler oluşturun. Daha fazla ayrıntı için Birleştirme sayfamızı ziyaret edin ve UXPin Birleştirme'ye erişin.Burada da yayınlandı.