Trẻ em nên bắt đầu học về an ninh mạng ngay khi bật máy tính bảng đầu tiêntừ tác giả@davidecarmeci
2,073 lượt đọc

Trẻ em nên bắt đầu học về an ninh mạng ngay khi bật máy tính bảng đầu tiên

2024/01/04
8m
từ tác giả @davidecarmeci 2,073 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này thảo luận về tầm quan trọng của việc giới thiệu giáo dục an ninh mạng cho trẻ em ngay từ khi chúng còn nhỏ, ngay khi chúng bắt đầu sử dụng máy tính bảng đầu tiên. Nó cung cấp các chiến lược và tài nguyên dành riêng cho lứa tuổi để giảng dạy các khái niệm an ninh mạng, từ an toàn trực tuyến cơ bản cho trẻ mới biết đi đến các chủ đề nâng cao hơn dành cho thanh thiếu niên, nhằm mục đích thúc đẩy một thế hệ người dùng kỹ thuật số có trách nhiệm và nhận thức về mạng.
featured image - Trẻ em nên bắt đầu học về an ninh mạng ngay khi bật máy tính bảng đầu tiên
Davide Carmeci HackerNoon profile picture

@davidecarmeci

Davide Carmeci

Data and Privacy advocate | Cybersecurity Growth Expert | GTM Strategist


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!