Cloud Gaming có phải kết liễu vì Vật lý không?từ tác giả@strateh76
25,599 lượt đọc

Cloud Gaming có phải kết liễu vì Vật lý không?

2022/06/07
1m
từ tác giả @strateh76 25,599 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Nghiên cứu: Chất lượng video liên quan trực tiếp đến sức mạnh xử lý của phần cứng và khả năng của công cụ trò chơi của bạn. Độ trễ chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ khung hình của trò chơi, cách công cụ trò chơi xử lý logic và thời gian xử lý tín hiệu của màn hình. Độ trễ đầu vào trung bình cho màn hình là khoảng 30 ms. Độ trễ khi chơi game cục bộ là khoảng 5 khung hình hoặc gần một phần mười giây. Công cụ trò chơi được tối ưu hóa cho các trò chơi hiện đại thường có 3 khung hình. Độ trễ tương tác tối đa đối với nhiều trò chơi không được quá 200 mili giây và đối với những trò chơi yêu cầu phản hồi trên 100 mili giây.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cloud Gaming có phải kết liễu vì Vật lý không?
Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter HackerNoon profile picture

@strateh76

Shariy Ivan | Content marketer & Copywriter

I`m a content marketer from Ukraine, specializing in blogs. I work in IT, crypto, and marketing niches. You can DM me.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!