Từ hiệp sĩ kỵ sĩ đến hiện thực: Xe biết nói đang ở đâytừ tác giả@thetechpanda
994 lượt đọc

Từ hiệp sĩ kỵ sĩ đến hiện thực: Xe biết nói đang ở đây

2023/09/18
3m
từ tác giả @thetechpanda 994 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Continental đã hợp tác với Google Cloud để trang bị cho ô tô [Trí tuệ nhân tạo) (AI) tổng quát. Với điều này, người lái xe có thể tương tác với ô tô của họ trong một cuộc đối thoại tự nhiên. Dựa trên Máy tính hiệu suất cao Buồng lái thông minh, chúng tôi kỳ vọng giải pháp của mình sẽ sẵn sàng đưa vào sản xuất chỉ trong vòng 18 tháng phát triển.
featured image - Từ hiệp sĩ kỵ sĩ đến hiện thực: Xe biết nói đang ở đây
generate an illustration of K.I.T.T., the talking car from the iconic American series Knight Rider, via HackerNoon AI Image Generator
The Tech Panda HackerNoon profile picture

@thetechpanda

The Tech Panda

The Tech Panda explores technology’s impact on Indian lives and its ties with business and economy.

react to story with heart
The Tech Panda HackerNoon profile picture
by The Tech Panda @thetechpanda.The Tech Panda explores technology’s impact on Indian lives and its ties with business and economy.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!