Tại sao Moonbirds chuyển tất cả tác phẩm do người dùng sáng tạo sang giấy phép Creative Commons?từ tác giả@wasifmrahman
520 lượt đọc

Tại sao Moonbirds chuyển tất cả tác phẩm do người dùng sáng tạo sang giấy phép Creative Commons?

2022/08/07
2m
từ tác giả @wasifmrahman 520 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

CC0 cho phép người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung được bảo vệ bản quyền từ bỏ các quyền đó và do đó đặt các tác phẩm trong phạm vi công cộng. Việc chuyển sang CC0 có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tự do sử dụng nghệ thuật và thương hiệu Moonbirds + Oddities theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp. Điều này hợp pháp hóa một cách hiệu quả tất cả các bộ sưu tập NFT phái sinh đã nổi xung quanh bao gồm AI và 3D Moonbirds.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Tại sao Moonbirds chuyển tất cả tác phẩm do người dùng sáng tạo sang giấy phép Creative Commons?
wasifmrahman HackerNoon profile picture

@wasifmrahman

wasifmrahman

Ramen Connoisseur / Web 3 Degen

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!