HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Sự gián đoạn trong ghế âm nhạc Tech Giantstừ tác giả@sheharyarkhan
710 lượt đọc

Sự gián đoạn trong ghế âm nhạc Tech Giants

2022/08/16
3m
từ tác giả @sheharyarkhan 710 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bảng xếp hạng công nghệ tuần này hơi bất thường ở chỗ chúng tôi có những người mới tham gia lọt vào top 5 (bao gồm cả ở vị trí số 1 được thèm muốn), cuối cùng phá vỡ sự độc quyền (hoặc về mặt kỹ thuật là độc quyền) của những gã khổng lồ công nghệ chơi ghế âm nhạc với nhau.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Sự gián đoạn trong ghế âm nhạc Tech Giants
Sheharyarkhan HackerNoon profile picture

@sheharyarkhan

Sheharyarkhan

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!