FBI, Apple và vụ thảm sát San Bernardinotừ tác giả@legalpdf
597 lượt đọc

FBI, Apple và vụ thảm sát San Bernardino

2023/10/02
4m
từ tác giả @legalpdf 597 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tài liệu này phác thảo những nỗ lực của FBI nhằm mở khóa chiếc iPhone được sử dụng bởi một trong những kẻ xả súng ở San Bernardino và cuộc chiến pháp lý sau đó với Apple. Bất chấp lệnh và sự đồng ý của chủ sở hữu, những thách thức về mã hóa và chức năng tự động xóa đã cản trở việc truy cập vào bằng chứng quan trọng. Khám phá yêu cầu hỗ trợ của Apple và xung đột giữa quyền riêng tư và an ninh quốc gia trong trường hợp có tính rủi ro cao này.
featured image - FBI, Apple và vụ thảm sát San Bernardino
Illustrate a court room full of people via HackerNoon AI Image Generator
Legal PDF HackerNoon profile picture

@legalpdf

Legal PDF

Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.

react to story with heart
Legal PDF HackerNoon profile picture
by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!