Kiến trúc Intro to Zero Trusttừ tác giả@weswright
3,334 lượt đọc

Kiến trúc Intro to Zero Trust

2022/06/25
từ tác giả @weswright 3,334 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Zero Trust là một mô hình bảo mật dựa trên một khuôn khổ các nguyên tắc để thiết kế và triển khai các hệ thống CNTT nhằm giải quyết các mối đe dọa mạng trong các môi trường ngày càng phi tập trung. Người dùng phải được xác thực, ủy quyền và xác thực liên tục trước khi được cấp quyền truy cập vào hệ thống và dữ liệu. 90% những người ra quyết định bảo mật đã quen thuộc với khái niệm này, tăng từ 20% chỉ một năm trước, một báo cáo năm 2021 cho thấy. Không nghi ngờ gì, xu hướng này được xúc tác bởi sự phát triển của làm việc từ xa và sự gia tăng áp dụng đám mây, cũng như số lượng các cuộc tấn công mạng tăng vọt.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Kiến trúc Intro to Zero Trust
Wes Wright HackerNoon profile picture

@weswright

Wes Wright

Wes Wright is the Chief Technology Officer at Imprivata.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!