“Phát triển hoặc chết” hoặc 8.5 Lời khuyên về cách tồn tại trên hành tinh khởi nghiệptừ tác giả@roi4presenter

“Phát triển hoặc chết” hoặc 8.5 Lời khuyên về cách tồn tại trên hành tinh khởi nghiệp

2023/09/29
5m
từ tác giả @roi4presenter
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Một nửa số công ty khởi nghiệp thất bại do hiểu sai nhu cầu thị trường. Hiểu biết về thị trường là điều quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, nhưng đối với các công ty khởi nghiệp thì điều đó càng quan trọng. Ưu tiên các quy trình. Đưa khách hàng đến với “tính năng sát thủ” của bạn càng nhanh càng tốt. Khiến mọi người “gọi điện” khi xem bài thuyết trình trực tuyến.
featured image - “Phát triển hoặc chết” hoặc 8.5 Lời khuyên về cách tồn tại trên hành tinh khởi nghiệp
ROI4Presenter HackerNoon profile picture

@roi4presenter

ROI4Presenter

ROI4Presenter: AI-powered presentations. Crafts avatars, scripts, voice-vers. Boost demos. Personalize, convert, lead


Credibility

react to story with heart
ROI4Presenter HackerNoon profile picture
by ROI4Presenter @roi4presenter.ROI4Presenter: AI-powered presentations. Crafts avatars, scripts, voice-vers. Boost demos. Personalize, convert, lead
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!