Người khác nghĩ gì về việc Craig Wright là Satoshi Nakamoto?từ tác giả@spfreaks
2,209 lượt đọc

Người khác nghĩ gì về việc Craig Wright là Satoshi Nakamoto?

2023/12/24
11m
từ tác giả @spfreaks 2,209 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Những câu trích dẫn hay nhất về Craig Wright được thu thập từ những người chơi Bitcoin và những tên xã hội đen đầu tiên khác, những người đã tình cờ gặp được nhà phát minh Bitcoin của chúng ta trong 15 năm qua.
featured image - Người khác nghĩ gì về việc Craig Wright là Satoshi Nakamoto?
MyLegacyKit HackerNoon profile picture

@spfreaks

MyLegacyKit

Sniper in the backyard of Bitcoin.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!