NBX 2023 Berlin: Đi đầu trong đổi mới Web3 ở Châu Âu đã trở lạitừ tác giả@chainwire

NBX 2023 Berlin: Đi đầu trong đổi mới Web3 ở Châu Âu đã trở lại

2023/10/30
3m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Next Block Expo (NBX) sẽ quay trở lại Berlin vào ngày 4-5 tháng 12 năm 2023. Phiên bản 2023 có sự tham gia của các công ty chủ chốt trong ngành như Animoca Brands, Binance và CV Labs. Ứng dụng di động kết nối mạng của hội chợ mang đến trải nghiệm kết nối mạng cao cấp, hoàn chỉnh với tính năng mai mối do AI điều khiển.
featured image - NBX 2023 Berlin: Đi đầu trong đổi mới Web3 ở Châu Âu đã trở lại
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!