HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Xúc động khi được công nhận là 'Người đóng góp HackerNoon của năm - WORK'từ tác giả@davayv

Xúc động khi được công nhận là 'Người đóng góp HackerNoon của năm - WORK'

2022/05/30
từ tác giả @davayv
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Davit là người chiến thắng HackerNoon Contributor of the Year - Work - cho năm 2021. Davit: "Thật thú vị và thúc đẩy tôi tiếp tục chia sẻ những chủ đề mà tôi cho là quan trọng và có giá trị nhất". Davit đã giành được giải thưởng 'HackerNoon' cho ' Work for the Year 'vào cuối năm 2021. Để biết thêm thông tin về những người chiến thắng, hãy truy cập No.noonies.com/help-prompts/hacker-noon.com.

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Xúc động khi được công nhận là 'Người đóng góp HackerNoon của năm - WORK'
Davit Ayvazyan HackerNoon profile picture

@davayv

Davit Ayvazyan

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!