GitHub và nghệ thuật xây dựng cộng đồng mởtừ tác giả@patrickheneise

GitHub và nghệ thuật xây dựng cộng đồng mở

2023/12/20
11m
từ tác giả @patrickheneise
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong bài viết này, tôi chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng của mình về cách xây dựng cộng đồng mở. Tôi đang nghiên cứu khái niệm và công cụ này để ghép mọi thứ lại với nhau nhằm tự động hóa cộng đồng và tôi hy vọng điều này có thể giúp bạn và cộng đồng của bạn khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
featured image - GitHub và nghệ thuật xây dựng cộng đồng mở
Patrick Heneise HackerNoon profile picture

@patrickheneise

Patrick Heneise

At Zentered we are dedicated to crafting advance web solutions. We are a remote-first software and consulting firm.


Credibility

react to story with heart
Patrick Heneise HackerNoon profile picture
by Patrick Heneise @patrickheneise.At Zentered we are dedicated to crafting advance web solutions. We are a remote-first software and consulting firm.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!