Dung hòa Công nghệ và Đạo đức: Xây dựng Hệ sinh thái Tài chính Tuân thủ Shariahtừ tác giả@islamiccoin
49,630 lượt đọc

Dung hòa Công nghệ và Đạo đức: Xây dựng Hệ sinh thái Tài chính Tuân thủ Shariah

2022/10/24
3m
từ tác giả @islamiccoin 49,630 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sự phát triển của tài chính ở các khu vực có đa số dân số theo đạo Hồi đã bị hạn chế bởi các giá trị và đạo đức của đạo Hồi. Lĩnh vực tài chính Hồi giáo dự kiến sẽ tăng lên 3,69 nghìn tỷ đô la vào năm 2024 từ ngành này. Haqq là một chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng được xây dựng trên Cosmos SDK — một khung nguồn mở để xây dựng các chuỗi khối công khai đa tài sản. 10% của tất cả các đồng xu Hồi giáo được đúc trên Haqq sẽ tự động được gửi vào Evergreen DAO — một quỹ định hướng giá trị để đầu tư vào các dự án phi lợi nhuận hoặc ESG của người Hồi giáo.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Dung hòa Công nghệ và Đạo đức: Xây dựng Hệ sinh thái Tài chính Tuân thủ Shariah
Islamic Coin HackerNoon profile picture

@islamiccoin

Islamic Coin

Islamic Coin is a native currency of Haqq network empowering an ethics-first Shariah-compliant financial ecosystem.


Credibility

react to story with heart
Islamic Coin HackerNoon profile picture
by Islamic Coin @islamiccoin.Islamic Coin is a native currency of Haqq network empowering an ethics-first Shariah-compliant financial ecosystem.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!