DALL · E mini hoạt động như thế nào?từ tác giả@whatsai
24,415 lượt đọc

DALL · E mini hoạt động như thế nào?

2022/06/19
3m
từ tác giả @whatsai 24,415 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Dalle mini là một AI mã nguồn mở miễn phí tạo ra những hình ảnh tuyệt vời từ đầu vào văn bản. AI được gọi là DALL · E mini và có thể được sử dụng để kiểm tra kiến thức của bạn về khả năng tạo hình ảnh của Dall-e mini. Dalle Mini là một AI mã nguồn mở có thể được chơi bằng một công cụ đơn giản đơn giản có tên là DALimini. DALIMini là một dự án cộng đồng do openai tạo ra trong năm qua và đã không ngừng phát triển kể từ đó với kết quả đáng kinh ngạc.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - DALL · E mini hoạt động như thế nào?
Louis Bouchard HackerNoon profile picture

@whatsai

Louis Bouchard

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!