Cuộc thi viết bằng chứng kiến thức Zero của RareSkillstừ tác giả@hackernooncontests
8,786 lượt đọc

Cuộc thi viết bằng chứng kiến thức Zero của RareSkills

2023/11/01
3m
từ tác giả @hackernooncontests 8,786 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Chúng tôi ở đây để thông báo về một chương trình đặc biệt trong tháng này - Cuộc thi viết bằng chứng kiến thức Zero của RareSkills và HackerNoon. Chủ đề tuyệt vời cho cuộc thi phải không? Zero Knowledge Proofs có nhiều trường hợp sử dụng và ứng dụng khác nhau về bảo mật, quyền riêng tư và web3. Đây là cơ hội để bạn phô trương các dự án, nghiên cứu điển hình và kiến thức chuyên môn của mình và giành được 1.000 USD! Chúng tôi rất vui mừng khi đọc được những đóng góp của cộng đồng.
featured image - Cuộc thi viết bằng chứng kiến thức Zero của RareSkills
HackerNoon Writing Contests Announcements HackerNoon profile picture

@hackernooncontests

HackerNoon Writing Contests Announcements

Official account for all the writing contests powered by HackerNoon.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!