Toàn cảnh buổi biểu diễn SEO của Fiverr: Các chuyên gia làm việc tự do giả mạo đang được đề cậptừ tác giả@technologynews
460 lượt đọc

Toàn cảnh buổi biểu diễn SEO của Fiverr: Các chuyên gia làm việc tự do giả mạo đang được đề cập

2024/01/02
5m
từ tác giả @technologynews 460 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Hơn 98% chuyên gia SEO tự xưng trên nền tảng này có thể thiếu kiến thức chuyên môn về SEO mà họ cho là sở hữu. 100% freelancer được khảo sát đến từ Ấn Độ hoặc Pakistan. Hệ thống kiểm tra của Fiverr được thiết kế để đánh giá kỹ năng và kiến thức của những người làm việc tự do trước khi họ được phép cung cấp dịch vụ của mình. Đã có những lo ngại về độ tin cậy của những đánh giá này.
featured image - Toàn cảnh buổi biểu diễn SEO của Fiverr: Các chuyên gia làm việc tự do giả mạo đang được đề cập
Technology News Australia HackerNoon profile picture

@technologynews

Technology News Australia

Australian technology news information writer. I have worked in the Technology industry for over 25 years.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!